Gevaar van jaloezie in een relatie

Gevaar van jaloezie in een relatie

Met een beetje gezonde jaloezie in een relatie is niks mis. Het wordt vaak als iets liefs ervaren dat de ander jou niet kwijt wil. Maar als in een relatie door jaloerse gevoelens wantrouwend, controlerend, bezitterig of destructief gedrag wordt vertoond, dan brengt dit voor beide partners emotionele twijfels en negatieve gevoelens met zich mee. Ondanks dat de liefde er wel is, voelen beide partners zich diep ongelukkig en de kans op een uiteindelijke breuk en ontsnapping uit de relatie is dan groot.

Bij jaloezie in een relatie komen de 3 pijlers die ieder mens, waar ook op aarde, in zich heeft in gevaar. Ieder mens wil diep van binnen:

 • zich gelukkig voelen en geen pijn hoeven lijden
 • ruimte en vrijheid voelen
 • een goede connectie met zichzelf en met de dierbaren om zich heen ervaren

Deze 3 pijlers vult iedereen op zijn/haar eigen manier in en als deze pijlers zich niet gehoord voelen dan komen zij in opstand door negatieve gevoelens op te wekken. Onder het negatieve gevoel jaloezie zit vaak angst en onzekerheid. Door jaloers gedrag uit te stralen naar je partner, past de partner zich vaak dagelijks aan waardoor de 3e pijler connectie in gedrang komt. De partner ervaart het gevoel van op de tenen lopen, door steeds te moeten anticiperen op het gedrag van de jaloerse partner. Dit om zo min mogelijk jaloerse gevoelens op te wekken en met als doel destructief gedrag van de jaloerse partner zoveel mogelijk te voorkomen. Door aanpassingsgedrag raakt de partner hierdoor de connectie met zichzelf kwijt en dit gaat ook ten koste van de 1e pijler het geluksgevoel. Omdat in de emotionele verbinding het vertrouwen in de relatie niet in balans is en er sprake is van een negatieve dynamiek, voelt de connectie onderling onveilig en afstandelijk. Door aanpassingsgedrag wordt de wereld van de partner steeds kleiner en wordt deze als gevangenschap ervaren. De 2e pijler ruimte en vrijheid voelt dan heel benauwend. De relatie voelt onhoudbaar en wordt in vele gevallen beëindigd. De angst verlaten te worden waar de jaloerse partner altijd bang voor was komt dan vaak juist uit.

In deze blog over jaloezie in een relatie komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Verschillende vormen van jaloezie in een relatie
 • Oorzaken van jaloezie in een relatie
 • Tips om jaloezie in een relatie te overwinnen
 • Zoek hulp bij jaloezie in je relatie

Verschillende vormen van jaloezie in een relatie

Je hebt gezonde en ziekelijke jaloezie iin een relatie.

 • Gezonde jaloezie mag in een relatie aanwezig zijn. Het woord gezond zegt het al. Gezonde jaloezie in een relatie kan juist een positief effect op je relatie hebben. Het is een lief en geruststellend teken dat laat zien dat je om je partner geeft. Als je deze gevoelens erkent, herkent en niet beschuldigend open en eerlijk uitspreekt, kan dit zelfs als een compliment overkomen. Met een liefdevolle stem vertellen dat je een steek voelde toen je partner aandacht kreeg, laat zien dat je om je partner geeft. Reactieve jaloezie valt onder gezonde jaloezie als er echt iets aan de hand is, bijvoorbeeld als er daadwerkelijk vreemdgaan in het spel is geweest. Het gedrag wat de jaloerse partner dan laat zien kan wel onredelijk zijn, waar gewaakt voor moet worden, omdat dit jullie uit elkaar kan drijven. Check en bespreek of er wel degelijk iets aan de hand is en bekijk hoe jullie verbinding vertrouwen versterkt kan worden. Relaties met gezonde reactieve jaloezie zijn kwalitatief vaak beter. Jaloezie is een verdedigingsmechanisme om je liefdesrelatie te beschermen van je rivalen, maar doe dit wel op een goede gezonde manier.
 • Ziekelijke jaloezie in een relatie is een extreme vorm van angstige jaloezie. Hierbij ervaar je veel extreme gedachten en ben je veel met je partner bezig, terwijl daar geen concrete aanleiding voor is. In je hoofd pieker je veel en je trekt alles na wat je partner zegt en doet. Je verkeert voortdurend in twijfel, wat invloed heeft op jouw gedrag en communicatie richting je partner. Door deze jaloerse gedachten vertonen jaloerse partners vaak destructief gedrag zoals kleineren, controleren, ontkenning, omdraaien van feiten, confronteren, buitengewoon nieuwsgierig zijn, manipulatie door de ander zich bewust schuldig te laten voelen en mishandeling met fysiek geweld. Deze angstige jaloezie maakt je nog meer onzeker en is slecht voor je relatie. Hierdoor is je relatie ongelijkwaardig en jullie communicatiepatroon wordt door je gedrag destructief voor jullie relatie. De jaloerse partner is zelf steeds zoekende naar meer eigenwaarde door voortdurend bevestiging te willen horen dat hij/zij de leukste is. Bij angstige jaloezie bezorg je jezelf en je partner veel stress en je duwt je partner steeds verder van je af. Uit Nederlands onderzoek is gebleken dat in situaties in 55% van de gevallen waarin vrouwen psychisch of fysiek mishandeld werden, jaloezie de belangrijkste reden hiervoor was. Ziekelijk jaloerse partners hebben minder goede relaties en zijn zelf hierdoor ook niet gelukkig.

Oorzaken van jaloezie in een relatie

Jaloezie in een relatie heeft te maken met ons voortplantingssysteem. We willen graag een partner aan onze zijde hebben, zodat we ons zelf kunnen voortplanten en de voor jou geschikte partner wil je graag koste wat kost bij je houden.

Daarnaast heeft jaloezie in een relatie te maken met onzekerheid. Een partner die jaloers is, is vaak erg onzeker over zichzelf en heeft weinig zelfvertrouwen.

Ook de angst om iemand te verliezen speelt een rol. Bij jaloezie komt zowel bindingsangst als verlatingsangst om de hoek kijken. Onder de eerste emotie jaloezie zit namelijk een tweede emotie angst. Een onveilige hechting in de jeugd kan invloed hebben op de dynamiek in een relatie. Wat ervoor kan zorgen dat je moeite hebt met liefdesrelaties en dat je hierdoor jaloezie ontwikkeld hebt.

Verlatingsangst kan ervoor zorgen dat je ziekelijk jaloers bent uit angst dat je partner je verlaat. Dit is erg ongezond in een relatie en dit doet iets met de verbinding vertrouwen die erg belangrijk is in een relatie.

Bij bindingsangst wil je enerzijds dat je partner zich aan jou bindt en anderzijds duw je je partner weg als deze te dichtbij komt. Je bent bang om gekwetst te worden en daarom durf je jezelf niet te binden. Door deze conflicterende gevoelens ontstaat vaak controle gedrag. Je wilt controle voelen, zodat je niet gekwetst of verlaten zult worden.

Beide angsten zorgen ervoor dat de andere partner op eieren moet lopen en niet of nauwelijks zijn of haar eigen pad kan of mag lopen. De partner moet steeds behoedzaam zijn in wat hij/zij zegt of doet. Dit zorgt voor aanpassingsgedrag waardoor de partner zichzelf verliest. Door continu onder druk te moeten leven uit angst voor een reactie van je jaloerse partner met verlatings- of bindingsangst, kun je zelfs in een burn-out belanden.

En andere factoren als oorzaak voor jaloerse gevoelens zijn emotionele instabiliteit, controledwang, afhankelijke relaties, onrealistisch beeld van de relatie en slechte ervaringen uit het verleden.

Jaloezie in een relatie? Met deze tips kun je het overwinnen

Omdat jaloezie de kans op een breuk van je relatie vergroot en jouw angst dus een grote kans heeft werkelijkheid te worden en omdat je jouw partner waar je veel om geeft beschadigt door jouw gedrag, is het goed om aan jouw jaloerse gevoelens en aan jullie relatie te werken. Als je intrinsieke motivatie hebt om van je jaloerse gevoelens af te komen dan kun je deze overwinnen.

Hierbij tips om jaloezie in een relatie te overwinnen:

 • Ga na in welke situaties je jaloers bent en wat er dan gebeurt in je hoofd en lichaam. Welke gedachten en gevoelens komen op en hoe reageer je hierop. Probeer dit achteraf in kaart te brengen en objectief te onderzoeken. Stel jezelf de vraag wat een betere manier zou zijn om te reageren dan je in eerste instantie zou doen.
 • Je kunt je partner niet bezitten. Claim en verstik je partner niet, want dan breng je jouw relatie en jouw partner schade toe. Ieder mens op aarde heeft behoefte om ruimte en vrijheid te voelen. Beperk je zijn/haar vrijheid of maak je de ruimte van je partner kleiner dan is de kans groot dat deze op termijn elders zijn of haar vleugels uitslaat.
 • Stop jaloerse handelingen die je jaloersheid voeden zoals stiekem meekijken in mails en berichten. Hierdoor groeit jouw jaloezie. Van belang is dat je dit loslaat en open en eerlijk in gesprek blijft over jullie verbinding emotionele intimiteit en samen praat over vertrouwen in jullie relatie hoe dat voor beide voelt.
 • Vul gedachtes van je partner niet in. Wat jij in je hoofd denkt hoeft je partner niet te denken als iemand bijvoorbeeld je partner aanspreekt voor een social talk. Twijfel je, vraag er dan liefdevol naar.
 • Ben bewust van jouw jaloerse gevoelens en onderzoek samen met een hulpverlener waar dit in jouw leven door gevormd is.
 • Achter jaloerse gevoelens zit angst en hieronder schuilt het negatieve gevoel onzekerheid. Werk samen met een hulpverlener om jouw eigenwaarde en zelfvertrouwen te vergroten of om aan jouw verlatings- of bindingsangst te werken.
 • Zoek samen met je partner een relatietherapeut om aan jullie relatie en aan het verstoorde communicatiepatroon te werken.

Zoek hulp bij jaloezie in je relatie

Als jij worstelt met jaloerse gevoelens of als jaloezie in jullie relatie een grote rol speelt dan is het belangrijk voor beide partijen om hulp in te schakelen om verdere beschadigingen te voorkomen. Dit kan een individueel traject zijn of een relatietherapie traject samen.

Als mental coach en relatietherapeut kan ik jullie afzonderlijk of samen begeleiden. Hierbij komen vragen aan bod zoals:

 • Hoe om te gaan met jaloerse gevoelens?
 • Waar komt jouw onzekerheid en controledwang vandaan?
 • Wat zijn de triggers?
 • Wat is de impact van de jaloerse gevoelens op jou en op jullie relatie?

We werken doelgericht zodat je terug bij je zelf komt en meer in je eigen kracht komt te staan waarbij jouw natuurlijk zelfvertrouwen hersteld wordt. Komen jullie samen dan besteden we in gezamenlijke sessies ruime aandacht aan het onderwerp vertrouwen in jullie relatie.

Wil je je relatie met jouw jaloerse gevoelens niet in gevaar brengen of breekt jouw relatie met een jaloerse partner jou op, bel of mail mij. Dan gaan we samen op ontdekkingstocht hoe dit om te buigen.

Als je nieuwsgierig geworden bent wat ik voor jou zou kunnen betekenen met relatietherapie, kun je voor meer informatie of recensies ook een kijkje nemen op mijn website www.maasstroomcoaching.nl.

Liefdevolle groet,

Petra Maas

Maasstroom Coaching